What will be the impact of the Beheer Decision on the Future of the ECT?

Selim Can Bilgin

Şubat 2022’de ICSID kuralları altında verilen Beheer kararında tahkim heyeti İspanya’nın Avrupa Adalet Divanı Mahkemesi’nin Achmea ve Komstroy davalarındaki kararlarına dayanan yetki itirazlarını reddetti. Bu yazıda, bahsi geçen kararlar, AB hukuku ile yatırım tahkimi arasındaki ilişki ve bunlar ışığında Enerji Şartı Anlaşması’nın geleceği tartışılmaktadır. Yazının İngilizce tam metnine bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.