NASAMER Law Blog

Yayın Kuralları

 1. NASAMER Law Blog (“Blog”) kapsamında güncel blog yazılarına ve araştırma yazılarına yer verilir. Güncel blog yazıları; güncel gelişmeler, haberler, mahkeme kararları, mevzuat değişiklikleri vb. konular hakkında değerlendirme içeren yazılardır. Araştırma yazıları; yakın tarihli -yayımlanmış yahut yayın için kabul almış- kitap veya hakemli dergi makalesi gibi araştırma çıktıları hakkındaki yazılar ile yakın tarihli sempozyum, konferans vb. hakkındaki özet ve/veya yorumlardır.
 2. Blog, özel hukuk ile ilişkili olarak özellikle şu alanlardaki yazıları kabul eder: Avrupa Birliği Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Taşıma Hukuku, Sigorta Hukuku, Şirketler Hukuku, Sürdürülebilirlik ve Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu, Banka Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması, Şirketlerin Vergilendirilmesi, Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Hukuk ve Ekonomi, Gelişen Teknolojiler ve Özel Hukuk.
 3. Blog’a gönderilen yazılar, yazara ait ve özgün nitelikte olmalıdır. Yazılar intihal kontrolünden geçirilmektedir. Yeterli akademik yeterliliğe veya özgünlüğe sahip olmayan yazılar reddedilecektir.
 4. Blog, Türkçe ve İngilizce dillerindeki yazıları kabul eder. Türkçe yazıların, en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan İngilizce özeti de yazar tarafından gönderilir. Yayın Kurulu tarafından uygun bulunması halinde yazının tamamı hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayımlanabilir.
 5. Blog yazıları kural olarak 1.000 kelimeyi aşmamalıdır. Dipnotlar da bu sınıra dâhildir. Güncel blog yazılarında dipnot kullanılmamalıdır. Araştırma yazılarında özellikle gerekli olmadıkça dipnota yer verilmemelidir. Bunun yerine mümkünse metin içinde ilgili kısma bağlantı (link) eklenmesi tercih edilmelidir.
 6. Araştırma yazılarının ilk paragrafında (i) incelenen sorunu, (ii) sorunun bağlamını/önemini ve (iii) ulaşılan tespitleri içeren kısa bir girişe yer verilmesi gereklidir.
 7. Metin; Times New Roman yazı tipinde, 1,5 satır aralığı ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Yazar, sayısı beşi geçmemek kaydıyla anahtar kelimeler belirtebilir. Yazılar, Gönderi Formu doldurularak nasamerblog@ku.edu.tr adresine gönderilmelidir.
 8. Yayın Kurulu, yazının yayımlanması konusunda takdir yetkisine sahiptir. Yayın Kurulu; içerik, üslup, ifade ve şekil (yazı tipi, punto, mizanpaj vb.) bakımından düzeltmeler önerebilir. Yayın Kuralları’na uymayan veya Blog konuları kapsamında olmayan yazılar reddedilebilir. Yazının yayımlanma zamanını, Blog gündemi ve takvimini göz önüne alarak Yayın Kurulu belirler.
 9. Yayın Kurulu’na gönderilen yazı başka bir mecrada yayımlanmamış olmalıdır. Şayet yazı, Yayın Kurulu’na teslim edildiği tarih öncesinde başka bir platforma gönderilmişse ancak yazının yayımlanıp yayımlanmayacağı belirsiz ise, bu hususun başvuru aşamasında Yayın Kurulu’na bildirilmesi gerekir. Yayın Kurulu bu bilginin kendisiyle paylaşılmasından sonra yayın kararını verir.
 10. Blog’da yayımlanmış olan yazılar, Blog’a atıf yapılmak ve kaynak gösterilmek suretiyle daha sonra farklı bir platformda yayımlanabilir.
 11. Yazıların reklam veya pazarlamaya yönelik olmaması ve bu yönde ifadeler içermemesi gerekir.