İş Hukukuna Genç Bakış III. Genç Akdemisyenler Konferansı – 21 Mart 2018

Mart 21, 2018

İş Hukukuna Genç Bakış III. Genç Akdemisyenler Konferansı

Farklı üniversitelerden genç iş hukuku akademisyenleri, 21 Mart 2018’de Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED)’nde üçüncüsü gerçekleştirilen İş Hukukuna Genç Bakış III. Genç Akdemisyenler Konferansı’nda biraraya gelmiştir. Konferans oturumlarında güncel Türk hukuk sisteminin, iş hukukunda cezai şart, zorunlu arabuluculuk, çalışma koşullarındaki tek taraflı esaslı değişikliğin yargı kararlarıyla tespiti ve hukuki sonuçları, tele çalışma, iş sözleşmesinin kurulmasında sağlık durumu ve kişisel veri olarak ücret ve gizliliği gibi birçok konusu ele alınmıştır. Konuşmacıların tebliğleri Oniki Levha Yayınları tarafından basılan ‘İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar III’ kitabında yer almıştır.