Hukuk, İnovasyon ve Teknoloji Seminerleri Serisi 2 – Artificial Intelligence and Law: Liability and Intellectual Property

Ekim 30, 2019

Bu seminer, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 2019 bahar döneminde başlayan “Hukuk, İnovasyon ve Teknoloji Seminer Serisi”nin bir parçasıdır. Bu seminerde Dr. De Elizalde, yapay zekanın kullanımı nedeniyle sözleşmesel sorumluluk bakımından ortaya çıkabilecek hukuki sorunlara değinmiştir.