Contextualising Insurance Contracts: Interactions with Various Fields of Law (Day 3)

Şubat 5, 2021

Insurance Contracts in the Commercial Context

Prof. Dr. Özlem Gürses ve Prof. Dr. Robert Koch’un başkanlığında gerçekleşen bu oturumda, sigorta sözleşmelerindeki genel şartların haksız rekabet yaratıp yaratmayacağı, taraflardan birinin tacir olduğu sigorta sözleşmeleri, birleşme ve devralma süreçlerinde sigortanın rolü gibi konular tartışılmıştır.

Sempozyumda sunulan tebliğ özetlerinin yer aldığı kitapçığa, bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.