Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisi III – Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü: Ulusal ve Uluslararası Hukukta Barışçıl Çözüm Mekanizmaları Üzerine Tartışmalar

Temmuz 9, 2013

Konferansta sunulan tebliğ metinlerinin yer aldığı kitap, 2015 Eylül ayında yayımlanmıştır.