Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler SempozyumuTicaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Hukuka Genç Yaklaşımlar Serisi’nin bir halkası olarak 15 Ekim 2020 tarihinde düzenlenmiştir. Ticaret Hukuku sempozyumu için tebliğ çağrısının Ocak ayında yayımlanmasını takiben 26 kurumdan toplam 32 adet başvuru yapılmıştır. Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Prof. Dr. İsmail Kırca, Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson ve Prof. Dr. Anlam Altay’dan oluşan Bilim Kurulu tarafından tebliğ özetleri incelenerek başvurular değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Üç oturumdan oluşan ve çevrimiçi olarak gerçekleşen sempozyumda 11 farklı kurumdan toplam 12 konuşmacı tebliğlerini, Prof Dr. İsmail Kırca, Prof. Dr. Veliye Yanlı ve Prof. Dr. Anlam Altay’ın oturum başkanlığında sunmuşlardır.

Sempozyumda sunulan tebliğ metinlerini içeren kitap, Mayıs 2021’de yayımlanmıştır.