HOPINEU Lecture Series – Optional Application of the Principles of European Insurance Contract Law (PEICL)

Ekim 28, 2020
10 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen bu etkinlikte, Avrupa Birliği çapında sigorta hukuku ilkelerinin uyumlaştırılması çalışmalarına başkanlık eden Prof. Dr. Helmut Heiss (Zürih Üniversitesi / Avrupa Hukuk Enstitüsü, Sigorta Hukuku Çalışma Grubu Eş Başkanı) akademik bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumda, nihai versiyonu 2015 yılında yayımlanan Avrupa Sigorta Sözleşmeler Hukuku İlkelerinin isteğe bağlı şekilde uygulanması konusu ele alınmıştır. Yurtiçi ve yurtdışından sigorta şirketlerinin temsilcileri, avukatlar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı bu etkinlik, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Buğra tarafından üç senedir Avrupa Birliği Erasmus+ Programı’nın desteği ile yürütülmekte olan sigorta hukuku projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.