AB – Türkiye İlişkilerinde Örüntüler ve Öngörüler: İlerleme, Duraklama, Gerileme