HOPINEU Lecture Series: Precautionary Measures in Insurance

Kasım 19, 2020

19-20 Kasım 2020 tarihlerinde öğrencilere yönelik olarak çevrimiçi gerçekleştirilen bu etkinlikte, sigorta hukukunun zorlu konularından biri olan “sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin ihlali” sorunu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Samim Ünan tarafından ele alınmıştır. Farklı hukuk sistemlerinde ve Türk hukukunda bu konunun nasıl düzenlenmiş olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ünan, öğrencilerin soruları üzerine konunun özellikle hangi sigorta dalları bakımından ne tür sonuçlar doğurabileceği ile ilgili örnekler vermiştir. Bu seminer, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Buğra tarafından üç senedir Avrupa Birliği Erasmus+ Programı’nın desteği ile yürütülmekte olan sigorta hukuku projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.