Insurance Contracts and Private International Law: A Comparison Between Turkish and EU Law

Aralık 13, 2019

Bu sertifika programının amacı Sigorta Hukuku ve Devletler Özel Hukuku (PIL) arasındaki etkileşimleri Türk ve AB Hukukuna karşılaştırmalı bir bakış açısı içinde incelemektir. Programa lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılmıştır.