LAW 430 International Commercial Arbitration Law Student Symposium

Aralık 6, 2019

Bu öğrenci etkinliğinin amacı, farklı ulusal mevzuatları ve içtihatları ulusal mahkemelerin Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi için 1958 yılında imzalanan New York Sözleşmesinin 5. maddesinin uygulaması yönünden karşılaştırmaktır. Öğrencilerimiz bu bağlamda yaşadıkları ülkeler olan Kanada, Hollanda, Almanya, Hindistan, Singapur ve Türk hukukları uyarınca ilgili madde hakkında araştırmalar yapmış ve bu çalışmalarının sonucunu bütün öğrencilere açık bir etkinlikte paylaşmıştır.