İş Hukukuna Genç Bakış IV Genç Akademisyenler Konferansı

Kasım 30, 2020

Farklı üniversitelerden katılan ve akademik faaliyetlerini iş hukuku alanında gerçekleştiren akademisyenler dördüncü defa Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde buluşmuşlardır. Genç akademisyenler, Türk hukukunda işverenin iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verme sorumluluğu, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının dernek kurma özgürlüğü, yarı-zamanlı çalışma ve uygulamadaki sorunlar, işverenin yönetme hakkının incelenmesi, Türk İş Kanununda yönetimsel risk ve yargı yetkisi kurallarının Türk İş Mahkemeleri Kanununa göre uygulanması gibi birçok konuya değinmişlerdir. Konuşmacıların sunumları kitap haline getirilerek Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Serisi kitaplarından biri olarak yayınlanacaktır.

Bilgilendirme: Etkinlik salgın sebebiyle ertelenmiştir. Kabul edilen tebliğ metinleri, Kasım 2020’de kitap olarak yayımlanmıştır.