IFA David R. Tillinghast Araştırma Programı Uluslararası Vergi Konferansı – 21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Zorlukları 5-7 Ekim 2017

Ekim 5, 2017

IFA David R. Tillinghast Araştırma Programı Uluslararası Vergi Konferansı – 21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Zorlukları (“Cross-border Tax Challenges in the 21st Century”)

Tarih: 5-7 Ekim 2017

Yer: Koç Üniversitesi, Rumelifeneri Kampüsü

Konferans İçeriği: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, IFA Türkiye ve Merkez IFA ile iş birliği içinde, 5-7 Ekim 2017’de IFA David R. Tillinghast Araştırma Programı altında bir uluslararası vergi konferansı düzenlendi. Konferans başlığı “21. Yüzyılda Sınır Ötesi Vergi Zorlukları” olarak belirlendi.  Konferans programı OECD’nin ‘Matrah Aşındırılması ve Kar Aktarımları’ (BEPS) projesinin majör konularına, majör bölgesel konsantrasyonların dışındaki gelişmekte olan ülkelerin uluslararası vergi politikalarını ele alışlarına, vergi idaresine ve BEPS tarafından şekillenen ve etkilenen diğer konulara özel olarak odaklanarak temas etmek üzere dizayn edildi. D.R.T Konferansının amacı Türk, Avrupalı ve hatta dünya genelindeki vergi uzmanlarına ve vergi akademisyenlerine güncel uluslararası vergi tartışmaları ana akımına katılmalarına ve başka bölgelerden gelen diğerleriyle düşüncelerini paylaşmalarına fırsat sağlamaktı. Birçok akademisyen ve ABD ve Kanada dahil birçok ülkeden uzman konferansa, konuşmacı ve oturum başkanı olarak katıldı. Bu iki günlük konferansa 240 katılımcı katıldı.

Konferansta sunulan tebliğler, kitap haline getirilerek Nisan 2018’de yayımlandı.