NASAMER-KÜREMER ve Essex Üniversitesi ‘İş Dünyası ve İnsan Hakları’ Ortak Çalıştayı – 26 Mayıs 2016

Mayıs 26, 2016
NASAMER-KÜREMER ve Essex Üniversitesi

‘İş Dünyası ve İnsan Hakları’ Ortak Çalıştayı

 

Bu çalıştayın amacı, şirketlerle ilişkili insan hakları ihlallerine ilişkin hukuken hesap verebilirlik boşluğunu enerji ve maden sektörüne özel bir odakla irdelemektir. Çalıştay, Türk hukukunun anayasa hukuku, idare hukuku, şirketler hukuku, medeni hukuk, iş hukuku ve ceza hukuku alanlarından uzmanları bir araya getirmiştir. Çalıştayda, ticari teşebbüslerin insan hakları sorumluluğuna dair Türkiye’deki hukuki çerçevenin ve içtihadın, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehberi’nce (UNGP) benimsenen yaklaşıma uygunluğu ele alınmıştır.

O tarihte güncel olan Soma, Rize HES ve Akkuyu nükleer enerji tesisi gibi davalara ve geçmişteki Bergama altın madenleri (karş. Taşkın ve Diğerleri v. Türkiye, AİHM) odaklanan Çalıştay, işletmelerin hesap verebilirliğine ilişkin hususlar ile hukuktaki ve uygulamadaki yasal boşlukları teşhis etmeyi hedeflemiştir. Çalıştayda, Türk enerji ve maden sektörünün tabi olduğu medeni hukuk, şirketler hukuku ve ceza hukukunun oluşturduğu çerçeve değerlendirilmiş, bu çerçevenin uluslararası insan hakları hukuku uyarınca devletin pozitif yükümlülüklerinden olan zararlı iş faaliyetlerine karşı koruma yükümlülüğüne dair UNGP’nin beklentilerini karşılayıp karşılamadığı tartışılmıştır.

Çalıştay konuları, disiplinlerarası bir bakış açısıyla Bertil Emrah Oder, Başak Çalı, Anıl Yılmaz, Burak Oder, Nur Centel, Tankut Centel, Işık Önay, Emek Toraman Çolgar, Tara Van Ho ve Valentina Azarova gibi seçkin akademisyenlerin yanı sıra Filiz Saraç, Deniz Bayram ve Ümit Hergüner gibi alanında öncü uzmanlar tarafından analiz edilmiştir.