Dr. Nüsret Arsel ve Semahat Arsel’in katkıları ile 2007 yılında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde kurulan NASAMER, uluslararası ticaret hukuku alanında faaliyet göstermektedir.

Uluslararası ticaret hukukunun kaynaklarının çeşitliliği, Türkiye’nin küresel sistemle bütünleşmiş olması ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler karşısında, uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk araştırmaları ile kurumlar arası iş birlikleri oldukça önem kazanmıştır. Bu bağlamda, özel hukuk kurallarının uyumlaştırılması çalışmaları ile uluslararası ticaret hukukuna ilişkin düzenlemeleri takip etmek ve bu düzenlemelerin ulusal hukuka etkilerini tespit etmek Merkez’in araştırma odağını teşkil etmektedir. Merkez bu amaçla uluslararası ticaret hukukuna ilişkin araştırma ve yayınları desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği olanaklarını geliştirmek, etki gücü yüksek bilimsel etkinlikler düzenlemek ve araştırma odaklı hukuk eğitimini kuvvetlendirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Merkez, uluslararası ticaret hukuku ile yeni teknolojiler, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularının ilişkisine dair çalışmalara özellikle önem atfetmektedir. Merkez’in çalışma alanları, bu çerçevede Avrupa Birliği hukuku, banka hukuku ve finansal regülasyon, deniz ticaret hukuku, fikri mülkiyet, hukuk ve iktisat, iflas hukuku, kişisel verilerin korunması, rekabet hukuku, sigorta hukuku, sermaye piyasaları, sürdürülebilirlik & şirketlerin sosyal sorumluluğu, şirketler hukuku, şirketlerin vergilendirilmesi, ticaret hukuku, ticari davalar & tahkim, ticari sözleşmeler gibi alt dalları kapsamaktadır.