Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları: Vergi İdaresinin Yetkileri ile Mükellef Hakları Arasında Dengenin Kurulması



Konferansta sunulan tebliğler, “Vergi Hukukunda Bilgi Toplama ve Açıklamanın Sınırları” isimli kitapta derlenerek yayımlanmıştır.