Tebliğ Çağrısı: Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu