Dr. Nüsret – Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (NASAMER)  Dr. Nüsret Arsel ve Semahat Arsel’in katkıları ile Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde, uluslararası ticaret hukuku alanındaki yenilikçi araştırmaları desteklemek, diğer araştırma kurumları ve bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği olanaklarını geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, yeni yayınlara ilişkin dokümantasyon çalışmalarında bulunmak ve araştırma odaklı hukuk eğitimini kuvvetlendirmek amacıyla kurulmuştur.

NASAMER, geniş anlamda uluslararası ticaret hukuku alanında çalışma ve araştırmalar yürütmektedir. Bu kapsamda çalışma alanları arasında şu başlıklar sayılabilir: Avrupa Birliği Hukuku, Banka Hukuku ve Finansal Regülasyon, Deniz Ticareti Hukuku, Fikri Mülkiyet, Hukuk ve İktisat, İflas Hukuku, Kişisel Verilen Korunması, Rekabet Hukuku, Sigorta Hukuku, Sermaye Piyasaları, Sürdürülebilirlik & Şirketlerin Sosyal Sorumluluğu, Şirketler Hukuku, Şirketlerin Vergilendirilmesi, Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, Ticari Davalar & Tahkim, Ticari Sözleşmeler, Yeni Teknolojiler ve Hukuk.