Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Yönerge Taslağı’nın Çevrenin Korunması Bakımından Değerlendirilmesi

Avrupa Birliği tarafından şirketlerin çevresel etkilerini azaltma ve önleme amacıyla iki önemli Yönerge hazırlanmış olup, bunlardan ilki (EU) 2022/2464 Sayılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Yönergesi, ikincisi ise bu çalışmada inceleyeceğimiz (EU) 2019/1937 Sayılı Kurumsal Sürdürülebilirlik Özen Yükümlülüğü Yönerge Taslağı’dır.

Yazının devamı

EKM Uygulamalarının Doğurduğu Rekabetçi Endişeler ve Online Ticaretteki Etkileri

Günümüzde online ticaret, elektronik pazaryerleri, internet siteleri ve platformlar aracılığıyla hızla büyüyen bir sektördür. Bu dinamik sektörde rekabet hukuku sorunsalları, en iyi fiyat garantisi gibi uygulamalarla daha da ilgi çekici hale gelmektedir. En çok kayrılan müşteri (EKM) koşulu, online ticaretin vazgeçilmez bir parçasıdır. Peki rekabet otoriteleri EKM koşulu uygulamalarına ne ölçüde müdahale etmektedir?..

Yazının devamı

Milletlerarası Özel Hukukta Markanın Korunması

Günümüzde marka hukuku, uluslararası sözleşmelerle önemli ölçüde uyumlaştırılmış olsa da henüz, sayılan konularla ilgili bir yaklaşım birliği ve milletlerarası mekanizma oluşturulamamıştır. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, fikrî mülkiyet hukukunun temel esaslarından olan ülkesellik ilkesidir…

Yazının devamı