Dijital Ekonominin Doğrudan Vergilendirilmesinde Bağlantı Sorunu ve OECD Çalışmaları Bağlamında Çözüm Önerileri

Bu çalışmanın konusunu, uluslararası vergi camiasının uzun yıllardır çözüm bulmaya çalıştığı dijital ekonominin vergilendirilmesi sorunu ve uluslararası vergi politikasına yön verme gibi kilit bir role sahip olan Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) bünyesindeki çözüm önerileri teşkil etmektedir…

Yazının devamı

NASAMER Law Blog’un Birinci Yılı Üzerine

NASAMER Law Blog yaklaşık bir sene önce, Prof. Dr. Klaus J. Hopt’un “Uluslararası Tartışmalar Ekseninde Kurumsal Yönetim” başlıklı yazısıyla yayın hayatına başladı. Bu yazıyla, Blog’un ilk yılındaki gelişmeleri aktarmayı ve bunlar ışığında geleceğe dair hedef ve beklentilerimizi aktarmayı amaçlıyoruz.

Yazının devamı

Rekabet Hukukunda Rakipler Arası Bilgi Değişimi

Özellikle Türkiye’de çok genç bir hukuk dalı olarak nitelendirebileceğimiz rekabet hukukunda son yıllarda öne çıkan kavramlardan biri bilgi değişimidir. Bilgi değişimi önceleri genellikle uyumlu eylem kapsamında değerlendirilmekte veya uyumlu eylemin ispatlanmasında kullanılan bir ispat aracı olarak görülmekte iken, daha sonra bilgi değişiminin aslında tek başına rekabet ihlâli oluşturabilecek bir eylem olduğu özellikle içtihatlar yoluyla benimsenmiştir…

Yazının devamı