İsviçre’deki Dağıtık Defter Teknolojisine Dayalı Kıymetli Evrak Düzenlemelerine İlişkin Bir İnceleme

Bu yazıda ise makalede incelediğimiz İsviçre’deki DLT temel alınarak yapılmış düzenlemeler ele alınacaktır. İsviçre’deki düzenlemeler uyarınca kıymetli evrakın dağıtık defter teknolojisi kullanılarak yaratılması ve hukuki işlemlerin bu teknoloji vasıtasıyla yapılarak kayıt altına alınması mümkün hâle gelmiştir…

Yazının devamı

Anonim Şirketlerde İlişkili Taraf İşlemleri

İlişkili tarafların şirketle yapacakları işlemlerde, şirket üzerinde sahip oldukları etkilerini şirketin kaynaklarını kendi menfaatleri için kullanma tehlikesi, bu işlemlere ilişkin özel düzenlemelerle bir dizi prosedür getirilmesine sebep olmuştur…

Yazının devamı

Anonim Şirketlerde Pay Sahibi Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Sigortalılık Durumu

Bu blog yazısında kitapta da izah edilen anonim şirketlerde sigortalılık çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ile şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyelerinin sigortalılık durumu açıklanmaya çalışılmıştır…

Yazının devamı