Doktorasını aşağıdaki alanlarda yapmış olan araştırmacılara yönelik olarak Merkez nezdinde bir senelik doktora sonrası araştırmacı pozisyonu açılacaktır:

 • uluslararası özel hukuk,
 • kanunlar ihtilafı,
 • uluslararası yargı yetkisi,
 • ticari tahkim veya yatırım tahkimi,
 • özel hukuk,
 • sözleşmeler hukuku,
 • haksız fiil hukuku,
 • fikri ve sınai mülkiyet,
 • bilgi teknolojileri hukuku,
 • rekabet hukuku,
 • uluslararası satım hukuku,
 • şirketler hukuku,
 • ticaret hukuku,
 • taşıma hukuku,
 • sigorta hukuku,
 • sermaye piyasası hukuku,
 • vergi hukuku.

Pozisyon hakkında ayrıntılı bilgiler bu sayfada yakında paylaşılacaktır.