Milletlerarası Özel Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu – 1 Haziran 2018

Haziran 1, 2018
Milletlerarası Özel Hukuk Genç Akademisyenler Sempozyumu” 1 Haziran 2018 tarihinde  düzenlenmiştir. Sempozyum, kanunlar ihtilafı hukuku, milletlerarası usul hukuku ve milletlerarası tahkim hukuku alanlarında çalışan genç akademisyenlere araştırmalarını paylaşabilmeleri için bir imkân sunmayı amaçlamıştır. Sempozyum kapsamında yapılmış olan tebliğ çağrısı sonucunda Türkiye’den ve yurtdışından olmak üzere yirmiye yakın başvuru alınmıştır. Sempozyum Bilim Kurulu, bu başvurular arasından Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapmakta olan doktor öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve doktora aşamasındaki akademisyenlerden oluşan on kişi Koç Üniversitesi ANAMED (Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi) binasında tebliğlerini sunmak üzere seçilmiş, sunulan tebliğler kitaplaştırılarak Temmuz 2018’de yayımlanmıştır.