Sigorta ve Nedensellik (‘Causation in Insurance’) Paneli – 28 Mart 2018

Mart 28, 2018
Sigorta ve Nedensellik (‘Causation in Insurance’) Paneli

 

NASAMER ve Sigorta Hukuku Türk Derneği (SHTD) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Sigorta ve Nedensellik’ semineri, 28 Mart 2018 tarihinde Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilmiştir. Risk ile zarar arasındaki nedensellik bağının varlığı, zararın tazmin edilebilirliği hususu ile ilgili olduğundan sigorta hukuku ve pratiği bakımından önem arz etmekte, bu sebeple de birçok ülke hukukunda tartışmalara konu olmaktadır. Bu seminer, Türkiye’de özel hukuk ve sigorta hukuku bakımından nedensellik bağına ilişkin uygulanan kuralları diğer bazı ülke hukukları ile karşılaştırmayı hedeflemiştir. Panel konuşmacıları Avustralya sigorta hukukunda nedensellik kavramı hakkında genel bir değerlendirme sunan Gregory Pynt (Francis Burt Chambers, Avustralya); özel hukukta nedensellik bağını irdeleyen  Gökçe Kurtulan (Araştırma Görevlisi, Bilgi Üniversitesi); ve Türk ve İngiliz hukukları bağlamında sigorta hukukunda nedensellik bağı konusunu değerlendiren Dr. Ayşegül Buğra olmuştur. Panel, SHTD Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Sigorta Hukuku Derneği (AIDA) Başkanlık Konseyi Üyesi Prof. Dr. Samim Ünan tarafından yönetilmiştir. Konuşmacıların tebliğleri ‘Causation in Insurance’ adlı seminer kitabında yayımlanmıştır.