The Future of Business and Human Rights: Lawmaking or Litigation?2 Mart 2020 tarihinde, Luxemburg Üniversitesi doktora sonrası araştırmacısı ve Luxemburg Hükümeti İş Dünyası ve İnsan Hakları Akademik Danışmanı Dr. Başak Bağlayan “The Future of Business and Human Rights: Lawmaking or Litigation” başlıklı bir seminer vermiştir. Öğrencilere, Birleşmiş Milletler’in İş Dünyası ve İnsan Hakları üzerine Yol Gösterici İlkelerine (UNGP) dayalı genel bir bakış sunulmuş ve uluslararası insan hakları yasal düzenlemeleri; insan hakları kuralları çerçevesinde uluslararası, ulusal ve gönüllü şirket girişimlerinin geliştirilmesi; şirketlerin kuruluşunda insan haklarının gözetilmesine yönelik alınan önlemler; şirketlerin olası insan haklarının ihlaline yönelik aldığı önlemler ve bu hakların ihlali durumunda başvurulan yargı yollarına değinilmiştir.