HOPINEU Lecture Series: Covid-19 & Business Interruption (BI) Insurance

Kasım 27, 2020

27 Kasım 2020 tarihinde, Prof. Dr. Robert Merkin QC (Exeter Üniversitesi / Reading Üniversitesi) ve Prof. Dr. Özlem Gürses (King’s College London) tarafından verilen bu seminerde, özellikle pandemi döneminde işletmelerin faaliyetlerine devam edememelerinin yarattığı zararların iş durması sigortası bağlamında talep konusu yapılıp yapılamayacağı tartışılmıştır. Birleşik Krallık, Avustralya ve Güney Afrika gibi ülkelerde bu konuda yargıya intikal eden uyuşmazlıklar ile yargı makamlarının kararları ele alınmış, çözüm önerileri getirilmiştir. Prof. Dr. Samim Ünan ve Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Buğra tarafından yönetilen bu seminere yurtiçi ve yurtdışından sigorta şirketlerinin temsilcileri, avukatlar, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi göstermiştir. Bu etkinlik, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Buğra tarafından üç senedir Avrupa Birliği Erasmus+ Programı’nın desteği ile yürütülmekte olan sigorta hukuku projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.