LAW 430 International Commercial Arbitration Law Student Symposium

Ocak 7, 2021

Milletlerarası Tahkim Hukuku’nda, kural olarak, hakem kararına karşı sadece devlet mahkemeleri önünde iptal davası açılabilmesi mümkündür. Bu alanda bir milletlerarası sözleşme olmaması sebebiyle, iptal davası usulünü ve hakem kararının iptali sebeplerini her devlet kendi milli hukukunda düzenlemektedir. Milletlerarası Ticari Tahkim Hukuku dersinde karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla farklı milli hukuklarda iptal davasına ilişkin incelemelerde bulunulmuştur. Düzenlenen bu öğrenci sempozyumu ise Türk hukukundaki durumun ortaya konulması suretiyle derste yapılan incelemelerin tamamlayıcısı niteliğindedir. Sempozyum kapsamında, Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda düzenlenmiş iptal sebeplerini ele alan beş öğrenci, hem bu dersi alan Türk ve yabancı sınıf arkadaşları hem de diğer katılımcılar önünde Türk doktrini ve mahkeme içtihadı hakkında yapmış oldukları kapsamlı araştırmalarının sonuçlarını paylaşmıştır.