Vergilendirmede Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırmanın (BEPS) Önlenmesi: Politika, Hukuk, EylemKonferansta sunulan ve tartışılan tebliğlerin derlendiği bir çalışma, 2018 yılında kitap olarak yayımlanmıştır.