AB İlerleme Raporu 2016: Yetersizlikler, Açmazlar, Gerilimler