Differential Treatment in Insurance Based on Gender and Age

Kasım 22, 2019

“Differential Treatment in Insurance Based on Gender and Age” başlıklı sertifika programı, 22 Kasım 2019 tarihinde Avrupa Birliği Erasmus+ Programı’nın desteklediği Jean Monnet Modülü “Harmonisation of the Principles of Insurance Law in Europe (HOPINEU)” çerçevesinde düzenlenmiştir. Bu sertifika programında öğrencilere ayrımcılık ilkesi hakkında bilgiler verilmiştir. Bu ilkenin sigorta sektörü üzerindeki etkisine cinsiyet ve yaş ayrımcılığı yasaklaması dikkate alınarak değinilmiştir. Eşitlik ilkesine teorik bir giriş yapıldıktan sonra, konu ile ilgili Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihadı ele alınmıştır.