İş Hukukuna Genç Bakış II: Genç Akademisyenler Konferansı

Mart 30, 2016

Sempozyumda sunulan tebliğler, Ekim 2016’da kitap olarak yayımlanmıştır.