ULUSLARARASI SEMPOZYUM TEBLİĞ ÇAĞRISI YENİ İÇTİHATLAR: ULUSAL, ULUSLARARASI VE YABANCI MAHKEME KARARLARI SEMPOZYUMUKoç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uluslararası Sempozyum Tebliğ Çağrısı

YENİ İÇTİHATLAR: ULUSAL, Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararları

Sempozyumu

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7 Ekim 2022 tarihinde “Yeni İçtihatlar: Ulusal, Uluslararası ve Yabancı Mahkeme Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu”nu düzenleyecektir.

Sempozyumun amacı hukukun tüm alanlarında, alan bakımından önem taşıyan ve güncel nitelikteki ulusal, uluslararası ve yabancı mahkeme kararlarının hukuksal analizidir.

Sempozyumda tebliğ sunacakların hukuk ya da sunacağı içtihatla bağlantılı sosyal ya da insani bilimler alanında doktora derecesi almış olması veya doktora tez aşamasında bulunuyor olması aranmaktadır.

Sempozyumda sunulacak tebliğlerin Türkçe veya İngilizce olması gerekmektedir.

Etkinlik çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup sempozyumda tebliğ sunmak isteyenlerin, ad-soyad, telefon, e-posta ve kurum bilgileriyle beraber sunmak istedikleri tebliğin başlığını ve 500 ila 700 kelime uzunluğundaki tebliğ özetlerini 15 Eylül 2022 tarihine dek ook@ku.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Tebliğ özetleri sunumun yapılacağı dilde kaleme alınmalıdır.

Sempozyuma katılım ücretsizdir. Başvurular bilim kurulu tarafından incelenip sonuçlar, kesinleşen program ile birlikte başvuru tarihinden itibaren birkaç hafta içinde duyurulacak, kabul edilen bildiri özetleri bir kitapçıkta yayımlanacaktır.

 

Bilim Kurulu (Alfabetik)

Prof. Dr. S. Anlam ALTAY (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Taner AYANOĞLU (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nur CENTEL (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Tankut CENTEL (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ozan ERÖZDEN (Mef Üniversitesi)

Prof. Johanna HJALMARSSON (Southampton Üniversitesi)

Prof. Marios IACOVIDES (Uppsala Üniversitesi)

Prof. Dr. Christoph KUMPAN (Bucerius Hukuk Fakültesi)

Prof. Randall LESAFFER (Tilburg Üniversitesi / Leuven Üniversitesi)

Prof. Dr. Halûk Nami NOMER (İstanbul Aydın Üniversitesi)

Prof. Hannes RÖSLER (Siegen Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeynep Derya TARMAN (Koç Üniversitesi)

Prof. Jakup URBANIK (Varşova Üniversitesi)

Prof. Dr. Billur YALTI (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Veliye YANLI (Bilgi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nevhis Deren YILDIRIM (Koç Üniversitesi)

 

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Bertil Emrah ODER (Koç Üniversitesi)

Doç. Dr. R. Murat ÖNOK (Koç Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Cem VEZİROĞLU (Koç Üniversitesi)

Ar. Gör. Abdurrahman KAYIKLIK (Koç Üniversitesi)

Ar. Gör. Orcan OK (Koç Üniversitesi)

 

Başvurular ve sorular için iletişim bilgileri

Ar. Gör. Orcan OK (ook@ku.edu.tr)