NASAMER Law Blog’un Birinci Yılı Üzerine

Dr. Öğr. Üyesi Cem Veziroğlu & Ar. Gör. Abdurrahman Kayıklık*

Not: Bu yazının, Şubat ayının ilk günlerinde yayınlanması planlanmıştı. Deprem felaketi üzerine Blog yayınlarına bir süre ara verilerek bu yazının da yayınlanması ertelendi. Depremde hayatını kaybeden tüm insanlara Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dileriz.

Giriş

NASAMER Law Blog yaklaşık bir sene önce, Prof. Dr. Klaus J. Hopt’un “Uluslararası Tartışmalar Ekseninde Kurumsal Yönetim” başlıklı yazısıyla yayın hayatına başladı. Bu yazıyla, Blog’un ilk yılındaki gelişmeleri aktarmayı ve bunlar ışığında geleceğe dair hedef ve beklentilerimizi aktarmayı amaçlıyoruz.

Blog’un Amacı ve Yazı Formatı

Blog’un amacı, geniş anlamda uluslararası ticaret hukukuyla bağlantılı konularda dinamik bir yayın mecrası olmak ve bu bağlamdaki güncel tartışmalara öncülük etmektir. Böylece hukuk uygulaması ve öğretisi açısından önemli sorunlar hakkındaki tespit ve görüşlerin, geniş kitlelere -geleneksel akademik yayın araçlarına göre- hızlı bir şekilde sunulması sağlanabilir. Blog’da iki ayrı yazı formatı yayınlanmaktadır. “Araştırma yazısı” kapsamında, yazarın güncel bir akademik çalışmasına atıf yapılarak, ilgili eserde ele alınan hukuki sorunlar ve bunlar hakkındaki değerlendirmeler kısaca sunulmaktadır. “Güncel blog yazısı” çerçevesinde ise mevzuat değişiklikleri, yargı kararları ve hukuk uygulamaları gibi konularda bilgi ve değerlendirmelere yer verilmektedir.

Blog’un geniş bir kitleye hitap edebilmesi ve yayınların etki alanının daraltılmaması amacıyla, blog yazılarının özlü olmasına ve karmaşık ifadelerden kaçınılmasına özen gösterilmektedir. Son olarak Türkçe ve İngilizce blog yazılarının kabul edildiği anımsatılmalıdır.

Değerlendirme, Hedefler ve Beklentiler

2022 yılında Blog’da toplam 21 yazı yayınlandı. Blog’un dönemsel olarak yayınlara ara verdiği yaz sonu ve yıl sonunu bir kenara bıraktığımızda, ortalama iki haftada bir yazı yayınlanması hedefimizi yakaladığımız görülüyor. 2023 yılında da aynı yayın temposunu sürdürmeyi ve mümkün olursa yayınlarımızı sıklaştırmayı umuyoruz. Söz konusu 21 blog yazısından ikisi İngilizce, üçü hem İngilizce hem Türkçe, kalanlar ise Türkçe olarak yayınlanmıştır. Bununla birlikte tek dilde yazılan metinlerin, diğer dilde kısa özetine ve tam metin bağlantısına yer verilmesi ihmal edilmemiştir. Blog’un yeni dönem hedeflerinden biri, İngilizce yazıların ve her iki dildeki yazıların sayısını artırmaktır.

Blog yazılarını formata göre tasnif ettiğimizde ise 12 yazının araştırma yazısı, 9 yazının güncel blog yazısı olduğu görülüyor. 12 araştırma yazısından yarısı kitap, yarısı ise akademik makalelere dayanmaktadır. Yeni dönemde güncel blog yazılarının sayısını yükselmeyi; böylelikle Blog’un güncel gelişmelere ilişkin etkileşim yoğunluğunu artırmayı amaçlıyoruz.

Bu noktada, özellikle araştırma yazılarının ideal formatını belirlemek açısından, biz editörler açısından da öğretici bir dönem olduğunu itiraf etmeliyiz. Bir yandan uzun ve teknik yönü ağır basan metinler, okuma kolaylığı açısından blog yazısı niteliğini bir miktar yitirebiliyor. Öte yandan, yalnızca genişletilmiş bir öz (veya özet) mahiyetinde olan ve okuyucuyu ilgili akademik çalışmaya yönlendirmekle yetinen yazıların okuyucuya faydası azalabiliyor. Olması gereken yazı biçiminin bu ikisi arasında bir denge tutturması gerektiğinin farkında olarak, önümüzdeki dönemde araştırma yazısı formatı açısından yazarları ayrıntılı olarak yönlendirmeyi arzu ediyoruz.

2022 yılında Blog’da yayınlanan yazılara farklı bir açıdan yaklaşıldığında, bunlardan yaklaşık üçte birinin doğrudan yazarlarca gönderilen metinlerden, kalanların ise davet üzerine kaleme alınanlardan oluştuğuna dikkat çekilebilir. Elbette kaliteden ödün vermemek kaydıyla, 2023’te doğrudan yazarlarca gönderilen daha fazla yazı yayınlamayı diliyoruz. Öte yandan bunun blog kültürünün Türk hukukçuları arasında bir miktar daha benimsenmesine koşut olarak ilerleyeceğine inanıyoruz.

Blog’da bu yıl gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz bir yenilik, belirli temalar ekseninde yazı serilerine yer verilmesidir. Bu yazı serilerine, 25 Kasım 2022 tarihinde Prof. Dr. Tuğrul Ansay anısına düzenlediğimiz II. Ticaret Hukuku Genç Akademisyenler Sempozyumu’nda sunulan tebliğlere dayanan makalelerle bağlantılı araştırma yazılarıyla başlamayı planlıyoruz. Ayrıca hukukun pek çok alanını yatay kesen bazı güncel konulara ilişkin yazılara da bu çerçevede yer verilmesi hedeflerimiz arasında bulunuyor. “Sürdürülebilirlik ve Hukuk” ile “Yeni Teknolojiler ve Hukuk” konularının bu serilerin birer halkası olacağını şimdiden duyurmak isteriz.

Sonuç

NASAMER Law Blog’un ilk yılının öğretici ve verimli geçtiği kanaatindeyiz. Yine de Blog’un hem içerik hem biçim açısından geliştirilip çeşitlendirilmesi bakımından önerilere açık olduğumuzu da belirtmek isteriz. Bu vesileyle, Yayın Kuralları çerçevesinde kaleme alınacak güncel blog yazıları ve araştırma yazılarının e-posta ile bize ulaştırılabileceğini hatırlatırız.

* Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuk Anabilim Dalı.