NASAMER’in 2017 yılından beri yer aldığı WIPO Derleme Kütüphanesi Programı, NASAMER’in araştırma alanlarından biri olan fikri mülkiyet hukuku alanındaki çalışmaları desteklemek ve bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurumlar ile işbirliğinin geliştirilmesi amaçlarına hizmet etmektedir. WIPO Derleme Kütüphanesi Programı esas itibariyle WIPO’nun yayınlamış olduğu kitap, rapor ve belgelerin ilgililerin kullanımına sunulduğu bir kütüphane oluşturmaya ilişkindir. Program hakkındaki ayrıntılı bilgiler http://www.wipo.int/library/en/join.html bağlantısında mevcuttur. NASAMER’in bu programa dahil olması ile birlikte Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Kütüphanesi ile birlikte sadece iki kütüphane bu programda yer almaktadır. Bugün itibariyle WIPO’dan tarafımıza yollanmış olan 250’ye yakın kitap, dergi ve belge araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.