Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi,  Dr. Nüsret- Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi,  Uluslararası Vergi Hukuku Konferansları Serisinin Beşincisini 27 Kasım 2015 tarihinde yapılmıştır. Konferans konusu,  "Vergilendirmede Matrah Aşındırma Ve Kar Kaydırmanın (BEPS) Önlenmesi: Politika, Hukuk, Eylem" şeklindedir. 

Konferansta, OECD'nin çokuluslu şirketlerin düşük vergili veya vergisiz ülkelere kar kaydırmasını ve çifte vergisiz stratejiler kullanmasını önlemek üzere iki yıldan beri tartıştığı BEPS Eylem Planı tartışılmıştır. Plan vergi politikası ve vergi hukuku ekseninde ele alınmış,  Eylem Planında yer alan ve aksiyon alınacak 15 konudan bazıları panel oturumunda değerlendirilmiştir.  Konferansta, Amerika, İspanya, İtalya ve Türkiye'den akademisyenler ve uygulamacılar konuşmacı sıfatıyla görüş ve değerlendirmelerini paylaşmışlardır.

 

 

 İletişim:

 

Esra Özcan

 

Adres:
Dr. Nusret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Yolu, 34453
Sarıyer / İstanbul

 

Tel: +90 212 338 1885

 

Faks:+90 212 338 1763

 

E-posta: 

koclawschool@ku.edu.tr