3 Kasım 2011

 

İSTANBUL KOÇ ULUSLARARASI VERGİ KONFERANSLARI SERİSİ II

 

Vergiden Kaçınmanın Önlenmesi: Ulusal ve Uluslararası Vergi Hukukunda Alınan Önlemler

 

7 Ekim 2011

 

Milletlerarası Akdi Borç İlişkilerine Dair Esaslar ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

 

10 - 11 Haziran 2011

 

AVRUPA SİGORTA HUKUKUNUN BİRLEŞTİRİLMESİ

Avrupa Sigorta Sözleşmesi Hukuku İlkeleri (PEICL) ve Diğer Uyumlaştırma Çabaları

 

5 Mayıs 2011

 

"6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Kanun Yolları" Sempozyumu

 

10 Mart 2011

 

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU UYARINCA

DENİZ TİCARETİ HUKUKU REFORMU

 

  3 Mart 2011

 

TÜRK TİCARET HUKUKU KONFERANSLARI SERİSİ IV

Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Tek Kişilik Ortaklık ve Cevap Verdiği İhtiyaçlar

 

 

 

 

 

 

 

 İletişim:

 

Esra Özcan

 

Adres:
Dr. Nusret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Yolu, 34453
Sarıyer / İstanbul

 

Tel: +90 212 338 1885

 

Faks:+90 212 338 1763

 

E-posta: 

koclawschool@ku.edu.tr