Merkez Yayınları

Yayınların önsöz ve içindekiler bölümlerini PDF olarak görüntülemek için resmine tıklayınız...

 

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU KONFERANSLARI SERİSİ - 1

 

VERGİ HUKUKUNDA GERİYE YÜRÜMEZLİK ESASI

 

THE UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS WHOLLY OR PARTLY BY SEA

 

(Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Uluslararası Yük Taşınmasına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu)

 

AVRUPA VE TÜRKİYE'DE

HAVA HUKUKU KONUSUNDA SON GELİŞMELER

 

AVRUPA'DA DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

VE

YENİ TÜRK MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN'UN

AKİTLER VE TİCARET HUKUKUNA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

 

TURKEY - EC ASSOCIATION LAW:

DEVELOPMENTS SINCE ANKARA AGREEMENT 1963

(THE RIGHTS OF EU CITIZENS IN TURKEY AND OF TURKISH CITIZENS IN THE EU COUNTRIES)

 

(TÜRKİYE - AVRUPA TOPLULUĞU ORTAKLIK HUKUKU: 1963 tarihli Ankara Sözleşmesi'nden bu yana gelişmeler 
(Türkiye'deki Avrupa Birliği vatandaşları ve Avrupa Birliği'ndeki Türk vatandaşlarının hakları))

 

 İletişim:

 

Esra Özcan

 

Adres:
Dr. Nusret - Semahat Arsel Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
Koç Üniversitesi
Rumelifeneri Yolu, 34453
Sarıyer / İstanbul

 

Tel: +90 212 338 1885

 

Faks:+90 212 338 1763

 

E-posta: 

koclawschool@ku.edu.tr