Rekabet Hukukunda Yeni Bireysel Muafiyet Rejimi: Teşebbüs Perspektifinden Endişeler ve Çözüm Önerileri
09
Mart 2022, Çarşamba

Teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. maddesi kapsamındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlarının hukuka aykırı ve yasak olarak nitelendirilmemesi amacıyla RKHK’nın 5. maddesinde belirli şartların varlığı halinde bireysel muafiyet rejimi öngörülmüştür...

Av. Mikail Enes Çuban

Yazının devamı
Anonim Ortaklık Payı Üzerinde Kurulan Rehin Hakkına İlişkin Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
23
Şubat 2022, Çarşamba

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi’nin Eylül 2021 (XXXVII/3) sayısında yayınlanan çalışmamda anonim ortaklık payı üzerinde rehin kurulması bağlamında gündeme gelen bazı sorunları ele aldım ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulundum. Çalışmada...

Ar. Gör. Hüseyin Bahadır Çolak

Yazının devamı
The Principles of Reinsurance Contract Law (PRICL): In Search of Legal Certainty in Reinsurance
09
Şubat 2022, Çarşamba

It is commonly known that reinsurance contracts differ substantially from insurance contracts. For this reason, in most civil law jurisdictions, reinsurance contracts are clearly excluded from the scope of insurance contract regulation...

Prof. Dr. Helmut Heiss & Marta Ostrowska

Yazının devamı
Uluslararası Tartışmalar Ekseninde Kurumsal Yönetim
26
Ocak 2022, Çarşamba

Birleşik Krallık Cadbury Komisyonu’nun, uluslararası alanda öne çıkan ve Avrupa Komisyonu tarafından benimsenmiş olan, 1992 tarihli tanımına göre kurumsal yönetim, "şirketlerin yönetildiği ve denetlendiği sistemdir"...

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. mult. Klaus J. Hopt

Yazının devamı